1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku
  4. 1.2 Identyfikacja ryzyka

1.2 Identyfikacja ryzyka

W procesie identyfikacji ryzyka szanse na wykrycie jak największej liczby potencjalnych istotnych ryzyk są tym większe, im większa jest liczba zaangażowanych interesariuszy. Techniczni analitycy testowi dysponują unikatowymi kompetencjami technicznymi, dlatego są szczególnie predysponowani do przeprowadzania wywiadów z ekspertami, prowadzenia sesji „burzy mózgów” ze współpracownikami oraz analizowania aktualnych uwarunkowań i nabytych doświadczeń w celu zidentyfikowania prawdopodobnych obszarów ryzyka produktowego. Podczas pracy nad określaniem takich obszarów mogą w szczególności ściśle współpracować z innymi osobami o kompetencjach technicznych np. programistami, architektami i specjalistami ds. eksploatacji.

Przykładami czynników ryzyka, jakie mogą zostać zidentyfikowane, są:

  • ryzyko związane z wydajnością (np. brak możliwości uzyskania właściwych czasów odpowiedzi w warunkach dużego obciążenia);
  • ryzyko związane z bezpieczeństwem (np. ujawnienie wrażliwych danych w wyniku ataku);
  • ryzyko związane z niezawodnością (np. brak możliwości uzyskania przez aplikację niezawodności określonej w umowie dotyczącej poziomu usług).

Obszary ryzyka związane z poszczególnymi atrybutami jakościowymi oprogramowania zostały opisane w odpowiednich rozdziałach niniejszego sylabusa.