1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.2 Planowanie ogólne
  5. 4.2.5 Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych

4.2.5 Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych

W fazie planowania testów należy wziąć pod uwagę wdrożone zabezpieczenia systemu, tak aby możliwe było wykonanie wszystkich czynności związanych z testowaniem. Na przykład, jeśli używane jest szyfrowanie danych, wówczas tworzenie danych testowych i weryfikacja rezultatów mogą okazać się utrudnione.

Zasady i przepisy dotyczące ochrony danych mogą uniemożliwić generowanie wymaganych danych testowych opartych na danych produkcyjnych. Anonimizacja danych testowych jest zadaniem nietrywialnym, które należy zaplanować w ramach implementacji testów.