1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.4 Testowanie niezawodności
  5. 4.4.4 Planowanie testów niezawodności

4.4.4 Planowanie testów niezawodności

Podczas planowania testów niezawodności należy w szczególności zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

  • Niezawodność może być monitorowana także po wdrożeniu oprogramowania w środowisku produkcyjnym. Podczas gromadzenia wymagań dotyczących niezawodności w celu zaplanowania testów należy skonsultować się z jednostkami organizacyjnymi i personelem odpowiedzialnym za eksploatację oprogramowania.
  • Techniczny analityk testowy może określić model wzrostu niezawodności, który opisuje oczekiwane poziomy niezawodności w miarę upływu czasu. Model wzrostu niezawodności może stanowić dla kierownika testów cenne źródło informacji, pozwalając mu porównać oczekiwany i osiągnięty poziom wydajności niezawodności.
  • Testy niezawodności należy przeprowadzić w środowisku zbliżonym do produkcyjnego. Używane środowisko powinno odznaczać się maksymalną stabilnością, aby możliwe było monitorowanie trendów związanych z niezawodnością.
  • Ponieważ w testach niezawodności często wymagane jest użycie całego systemu, zwykle wykonuje się je w ramach testowania systemowego. Testami niezawodności można jednak również objąć pojedyncze moduły oraz zintegrowane zestawy modułów. Szczegółowe przeglądy architektury, projektu i kodu są również w stanie doprowadzić do ograniczenia ryzyka występowania problemów z niezawodnością we wdrożonym systemie.
  • Aby wygenerować istotne statystycznie wyniki testów niezawodności, należy zwykle wydłużyć czas ich wykonywania. Skoordynowanie harmonogramu testowania z innymi zaplanowanymi testami może w związku z tym okazać się trudne.