1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 2. Testowanie w oparciu o strukturę
  4. 2.3 Testowanie warunków i decyzji

2.3 Testowanie warunków i decyzji

Testowanie warunków i decyzji zakłada konieczność uzyskania pokrycia warunków (patrz powyżej), ale wymaga także uzyskania pokrycia decyzji (patrz sylabus poziomu podstawowego [ISTQB_FL_SYL]). Efektem przemyślanego wyboru wartości danych testowych dla warunków atomowych może być osiągnięcie tego poziomu pokrycia bez konieczności tworzenia dodatkowych przypadków testowych (w odniesieniu do przypadków niezbędnych do uzyskania pokrycia warunków).

W poniższym przykładzie testowany jest ten sam predykat decyzji co powyżej („A ORAZ B”). Pokrycie warunków decyzji można osiągnąć za pomocą tej samej liczby testów, jednak przy wyborze innych wartości testowych.

A B A ORAZ B
Test 1 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Test 2 FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ

Technika ta może zatem okazać się bardziej efektywna.

Obszar zastosowania

Należy wziąć pod uwagę ten poziom pokrycia wówczas, gdy testowany kod jest istotny, ale nie ma znaczenia krytycznego.

Ograniczenia/trudności

Zastosowanie tej techniki może okazać się problematyczne, jeśli w projekcie występują ograniczenia czasowe, ponieważ wymagane jest utworzenie większej liczby przypadków testowych niż w testowaniu na poziomie decyzji.