1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 3. Techniki analityczne
  4. 3.1 Wprowadzenie

3.1 Wprowadzenie

Istnieją dwa rodzaje analizy: analiza statyczna i analiza dynamiczna.

Analiza statyczna (punkt 3.2) obejmuje testowanie analityczne odbywające się bez uruchamiania oprogramowania. Badanie oprogramowania jest wykonywane przez człowieka lub przez narzędzie. Celem jest sprawdzenie, czy przetwarzanie będzie odbywać się w prawidłowy sposób po uruchomieniu produktu. Statyczny obraz oprogramowania umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy bez konieczności tworzenia danych i spełniania warunków wstępnych niezbędnych do realizacji scenariusza.

Należy tu wspomnieć, że różne rodzaje przeglądów istotne z punktu widzenia technicznego analityka testowego zostały opisane w rozdziale 5.

Analiza dynamiczna (punkt 3.3) wymaga faktycznego wykonania kodu i jest stosowana do wykrywania usterek, które łatwiej znaleźć, jeśli dany kod zostanie uruchomiony (np. wycieków pamięci). Podobnie jak w przypadku analizy statycznej, analiza dynamiczna może opierać się na zastosowaniu narzędzi lub monitorowaniu wykonywanego systemu przez użytkownika pod kątem występowania takich objawów, jak szybki przyrost używanej pamięci.