1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.2 Planowanie ogólne
  5. 4.2.2 Zakup wymaganych narzędzi i szkolenia

4.2.2 Zakup wymaganych narzędzi i szkolenia

Komercyjne narzędzia lub symulatory są szczególnie istotne w przypadku testów wydajnościowych i niektórych rodzajów testów zabezpieczeń. Do zadań technicznych analityków testowych należy oszacowanie kosztów i zarysowanie harmonogramu zakupu, nauki i wdrożenia takich narzędzi. Jeśli mają zostać zastosowane specjalistyczne narzędzia, w planowaniu należy wziąć pod uwagę konieczność przyswojenia wiedzy na temat nowych produktów i/lub koszt zaangażowania zewnętrznych specjalistów.

Opracowanie złożonego symulatora może być odrębnym projektem programistycznym, który należy uwzględnić w trakcie planowania. W szczególności, w harmonogramie i planie wykorzystania zasobów należy przewidzieć testowanie i dokumentowanie opracowanego narzędzia. Na aktualizację i ponowne przetestowanie symulatora wynikające ze zmian w symulowanym produkcie trzeba przeznaczyć odpowiedni budżet i czas. W przypadku aplikacji krytycznych ze względu na bezpieczeństwo, plan prac nad symulatorami musi uwzględniać testowanie akceptacyjne i ewentualną certyfikację symulatora przez niezależną jednostkę.