1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.5 Testowanie wydajnościowe
  5. 4.5.1 Wprowadzenie

4.5.1 Wprowadzenie

Klasyfikacja ISO 9126 atrybutów jakości produktów definiuje wydajność (atrybut czasowy) jako atrybut podrzędny efektywności. Testowanie wydajnościowe skupia się na zdolności modułu lub systemu do wygenerowania odpowiedzi na dane wejściowe przekazane przez użytkownika lub inny system w określonym czasie i w określonych warunkach.

Stosowane są różne typy pomiarów wydajności w zależności od celu testu. Dla pojedynczych modułów oprogramowania wydajność może być mierzona w cyklach procesora, natomiast dla systemów klienckich  można ją wyrazić poprzez czas odpowiedzi systemu na konkretne żądanie użytkownika. W przypadku systemów, których architektura obejmuje różne komponenty (np. oprogramowanie klienckie, serwery i bazy danych), pomiary wydajności dotyczą transakcji między poszczególnymi komponentami, aby możliwe stało się zidentyfikowanie wąskich gardeł przetwarzania.