1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.7 Testowanie pielęgnowalności
  5. 4.7.1 Analizowalność, modyfikowalność, stabilność i testowalność

4.7.1 Analizowalność, modyfikowalność, stabilność i testowalność

Pielęgnowalność systemu może być również wyrażona jako pracochłonność wymagana do zdiagnozowania przyczyn problemów wykrytych w systemie (zdolność do analizy), implementacji zmian w kodzie (modyfikowalność) oraz przetestowania zmodyfikowanego systemu (testowalność). Stabilność opisuje sposób reakcji systemu na wprowadzanie zmian. W systemach o niskiej stabilności po wprowadzeniu zmian występuje duża liczba problemów wtórnych (tzw. efekt fali) [ISO9126] [Web-1].

Pracochłonność związana z pielęgnowaniem systemu zależy od różnych czynników, w szczególności przyjętej metodyki projektowania oprogramowania (np. zorientowanej obiektowo) i zastosowanych standardów kodowania.

Należy podkreślić, że „stabilność” w tym kontekście nie powinna być mylona z pojęciami „odporność”  i „tolerowanie usterek”, opisanymi w punkcie 4.4.2.