1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 2. Testowanie w oparciu o strukturę

2. Testowanie w oparciu o strukturę

Cele nauczania dotyczące testowania w oparciu o strukturę

2.2 Testowanie warunków

TTA-2.2.1 (K2) Kandydat zna sposoby uzyskania pokrycia warunków i przyczyny, dla których może się z nim wiązać mniej rygorystyczne testowanie niż w przypadku pokrycia decyzji.

2.3 Testowanie warunków i decyzji

TTA-2.3.1 (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe korzystając z techniki projektowania testów „testowanie warunków i decyzji” w celu uzyskania zdefiniowanego poziomu pokrycia.

2.4 Testowanie zmodyfikowanego pokrycia warunków i decyzji (ZPWD)

TTA-2.4.1 (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe korzystając z techniki projektowania testów „zmodyfikowane pokrycie warunków i decyzji” w celu uzyskania zdefiniowanego poziomu pokrycia.

2.5 Testowanie wielokrotne warunków

TTA-2.5.1 (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe korzystając z techniki projektowania testów „testowanie wielokrotne warunków” w celu uzyskania zdefiniowanego poziomu pokrycia.

2.6 Testowanie ścieżek

TTA-2.6.1 (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe korzystając z techniki projektowania testów „testowanie ścieżek”.

2.7 Testowanie API

TTA-2.7.1 (K2) Kandydat zna obszary zastosowania testów API i rodzaje defektów wykrywanych w takich testach.

2.8 Wybór techniki opartej o strukturę

TTA-2.8.1 (K4) Kandydat potrafi wybrać odpowiednią technikę opartą na strukturze zgodnie z daną sytuacją projektową.

Artykuły