1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku
  4. 1.4 Łagodzenie ryzyka

1.4 Łagodzenie ryzyka

W czasie trwania projektu techniczny analityk testowy wpływa na sposób, w jaki w procesie testowania uwzględniane są zidentyfikowane czynniki ryzyka. Obejmuje to zwykle następujące elementy:

  • Ograniczanie ryzyka poprzez wykonywanie najważniejszych testów i zastosowanie odpowiednich działań związanych z łagodzeniem i ograniczaniem skutków ryzyka, określonych w strategii testów i planie testów.
  • Ocena ryzyka w oparciu o dodatkowe informacje zgromadzone w toku projektu oraz wykorzystanie takich informacji do wdrożenia działań związanych z łagodzeniem ryzyka, zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia oraz ograniczenia wpływu uprzednio zidentyfikowanych i przeanalizowanych czynników ryzyka.