1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku
  4. 1.1 Wprowadzenie

1.1 Wprowadzenie

Jednym z zadań kierownika testów jest ogólny nadzór nad ustanowieniem strategii testów opartej na ryzyku i zarządzaniem tą strategią. Kierownik testów zwykle angażuje technicznego analityka testowego w prace nad zapewnieniem poprawnej implementacji podejścia opartego na ryzyku.

Ze względu na specyficzne kompetencje techniczne, techniczni analitycy testowi aktywnie uczestniczą w następujących zadaniach związanych z testowaniem opartym na ryzyku:

  • identyfikacja ryzyka,
  • łagodzeniu ryzyka.

Te zadania są wykonywane cyklicznie w trakcie całego projektu, tak aby zespół projektowy mógł reagować na pojawiające się ryzyka produktowe i zmieniające się priorytety oraz regularnie oceniać i informować interesariuszy o statusie ryzyka.

Techniczny analityk testowy działa w ramach podejścia do testowania opartego na ryzyku ustanowionego przez kierownika testów dla potrzeb danego projektu. Powinien przy tym korzystać ze swojej znajomości czynników ryzyka technicznego występujących w projekcie, na przykład dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności systemów i wydajności.