1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.8 Testowanie przenaszalności
  5. 4.8.4 Testowanie zastępowalności

4.8.4 Testowanie zastępowalności

Testowanie zastępowalności koncentruje się na możliwości zastąpienia modułów programowych w systemie przez inne komponenty. Może być szczególnie przydatne w systemach, w których do obsługi pewnych komponentów stosowane jest komercyjne oprogramowanie „z półki”.

Testy zastępowalności mogą być wykonywane równolegle z testami integracji podstawowej funkcjonalności systemu, jeśli więcej niż jeden wymienny moduł jest już dostępny. Zastępowalność może być oceniana w ramach przeglądu technicznego lub inspekcji na poziomie architektury i projektu, gdy szczególną wagę przywiązuje się do jasnej definicji interfejsów do potencjalnie wymiennych modułów.