1. Strona główna
 2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
 3. 6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów
 4. 6.2 Definiowanie projektu automatyzacji testów

6.2 Definiowanie projektu automatyzacji testów

Narzędzia testowe, a zwłaszcza narzędzia do automatyzacji testów, muszą mieć odpowiednią architekturę i zostać bardzo dobrze zaprojektowane, aby ich zastosowanie było opłacalne. Efektem wdrożenia strategii automatyzacji testów bez opracowania właściwej architektury będzie zestaw narzędzi kosztowny w utrzymaniu i niewystarczający do realizacji zamierzonych celów, a uzyskanie zakładanego zwrotu z inwestycji okaże się niemożliwe.

Projekt automatyzacji testów należy traktować jak projekt programistyczny. Oznacza to konieczność opracowania dokumentów architektury i projektów szczegółowych, wykonania przeglądów projektu i kodu, przetestowania komponentów i przetestowania integracji modułów, a także przeprowadzenia końcowych testów systemowych. Zastosowanie niestabilnego lub niepoprawnego kodu automatyzacji testów może niepotrzebnie wydłużyć lub skomplikować proces testowania.

Techniczny analityk testowy wykonuje wiele zadań związanych z automatyzacją testów. Należą do nich:

 • Ustalenie osób odpowiedzialnych za wykonanie testów;
 • Wybór odpowiedniego narzędzi dla organizacji, określenie harmonogramu, kwalifikacji zespołu i wymagań dotyczących pielęgnowalności (może to w szczególności oznaczać decyzję o opracowaniu własnego narzędzia zamiast dokonywania zakupu);
 • Zdefiniowanie wymagań dotyczących interfejsów między narzędziem do automatyzacji i innymi systemami, np. narzędziem do zarządzania testami i narzędziem do zarządzania defektami;
 • Wybór podejścia do automatyzacji, tj. opartego o słowa kluczowe lub sterowanego danymi (patrz punkt 6.2.1);
 • Określenie kosztów wdrożenia (w tym szkoleń) wspólnie z kierownikiem testów;
 • Określenie harmonogramu projektu automatyzacji i zaplanowanie czasu na utrzymanie systemu;
 • Przeszkolenie analityków testowych i analityków biznesowych w zakresie korzystania z automatyzacji i sposobów dostarczania danych;
 • Określenie sposobu wykonywania testów automatycznych;
 • Określenie sposobów łączenia rezultatów testów automatycznych z rezultatami testów manualnych.

Działania te i wynikające z nich decyzje mają wpływ na skalowalność i pielęgnowalność rozwiązania do automatyzacji. Należy poświęcić wystarczającą ilość czasu na przeanalizowanie dostępnych opcji, narzędzi i technologii oraz zrozumienie planów organizacji na przyszłość. Niektóre z tych działań wymagają dokładniejszej analizy, szczególnie w trakcie podejmowania decyzji. Zostało to bardziej szczegółowo opisane w kolejnych punktach.

Artykuły