1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.8 Testowanie przenaszalności

4.8 Testowanie przenaszalności

Testy przenaszalności dotyczą łatwości przenoszenia oprogramowania do docelowego środowiska, zarówno po raz pierwszy, jak i z istniejącego środowiska. Testowanie przenaszalności obejmuje testy instalowalności, koegzystencji/kompatybilności i zastępowalności. Testowanie można zacząć od poszczególnych modułów (m.in. weryfikując zastępowalność danego komponentu, np. przejście z jednego systemu zarządzania bazą danych na inny) i zwiększać jego zakres w miarę udostępniania kolejnych fragmentów kodu. Instalowalność czasami można przetestować dopiero wówczas, gdy działają wszystkie komponenty produktu. Przenaszalność powinna zostać uwzględniona w projekcie i wbudowana w produkt, dlatego należy ją wziąć pod uwagę we wczesnych fazach projektowania i tworzenia architektury. Przeglądy projektu i architektury stanowią szczególnie skuteczną metodę identyfikowania wymagań dotyczących przenaszalności i potencjalnych problemów (np. zależności od konkretnego systemu operacyjnego).

Artykuły