1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 2. Testowanie w oparciu o strukturę
  4. 2.1 Wprowadzenie

2.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale w ogólny sposób opisano techniki projektowania testów oparte o strukturę, nazywane również białoskrzynkowymi technikami projektowania testów lub technikami projektowania testów na podstawie kodu. W technikach tego typu do projektowania testów wykorzystywane są kod, dane oraz architektura i/lub przepływ sterowania w systemie. Poszczególne techniki umożliwiają systematyczne tworzenie przypadków testowych i koncentrują się na konkretnych aspektach struktury, które należy uwzględnić. Techniki określają kryteria pokrycia, które muszą zostać zmierzone i odniesione do celów zdefiniowanych w ramach danego projektu lub jednostki organizacyjnej. Uzyskanie pełnego pokrycia nie oznacza, że zbiór testów jest kompletny, tylko że w ramach używanej techniki nie można już opracować dalszych przydatnych testów badanej struktury.

Techniki projektowania testów w oparciu o strukturę przedstawione w niniejszym sylabusie (z wyjątkiem pokrycia warunków) są bardziej rygorystyczne niż techniki pokrycia instrukcji kodu i pokrycia decyzji opisane w sylabusie poziomu podstawowego [ISTQB_FL_SYL].

W niniejszym sylabusie przedstawiono następujące techniki:

  • testowanie warunków,
  • testowanie warunków i decyzji,
  • testowanie pokrycia zmodyfikowanego warunków decyzji (ZPWD),
  • testowanie wielu warunków,
  • testowanie ścieżek,
  • testowanie API.

Cztery techniki wymienione na początku powyższej listy są oparte na predykatach decyzji i, ogólnie rzecz biorąc, służą do wykrywania defektów podobnego rodzaju. Niezależnie od stopnia skomplikowania predykatu, będzie on mieć wartość PRAWDA lub FAŁSZ, a kod obsłuży tylko jedną ze ścieżek. Defekt zostanie wykryty wówczas, gdy zakładana ścieżka nie będzie wybrana ze względu na brak zgodności wartości złożonego predykatu decyzji z wartością oczekiwaną.

W ogólności, pierwsze cztery wymienione techniki charakteryzują się rosnącym stopniem szczegółowości. Wymagają zdefiniowania coraz większej liczby testów w celu uzyskania zamierzonego pokrycia i znalezienia bardziej złożonych instancji defektów tego typu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacjach [Bath08], [Beizer90], [Beizer95], [Copeland03] i [Koomen06].