1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 3. Techniki analityczne

3. Techniki analityczne

Cele nauczania dotyczące technik analitycznych

3.2 Analiza statyczna

TTA-3.2.1 (K3) Kandydat potrafi zastosować analizę przepływu sterowania w celu wykrycia ewentualnych anomalii związanych z tym przepływem.

TTA-3.2.2 (K3) Kandydat potrafi zastosować analizę przepływu danych w celu wykrycia ewentualnych anomalii związanych z tym przepływem.

TTA-3.2.3 (K3) Kandydat potrafi zaproponować sposoby zwiększenia pielęgnowalności kodu za pomocą analizy statycznej.

TTA-3.2.4 (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić zasady użycia grafów wywołań do określenia strategii testowania integracyjnego.

3.3 Analiza dynamiczna

TTA-3.3.1 (K3) Kandydat potrafi określić cele, które można osiągnąć z wykorzystaniem analizy dynamicznej.

Artykuły