1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.6 Testowanie zużycia zasobów

4.6 Testowanie zużycia zasobów

Klasyfikacja ISO 9126 atrybutów jakości produktów definiuje zużycie zasobów jako atrybut podrzędny efektywności. W testach związanych ze zużyciem zasobów sprawdza się wykorzystanie zasobów systemowych (np. pamięci, miejsca na dysku, przepustowości sieci, połączeń) w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej wartości porównawczych. Porównanie odbywa się przy normalnym obciążeniu i w sytuacjach przeciążenia, na przykład przy dużej liczbie transakcji i dużej ilości danych, w celu stwierdzenia, czy nie występuje nienaturalny wzrost wykorzystania zasobów.

Na przykład, wykorzystanie pamięci jest istotną kwestią sprawdzaną w testach wydajnościowych systemów wbudowanych czasu rzeczywistego. Jeśli przekroczy ono dozwoloną wartość, system może nie mieć wystarczającej pamięci do wykonania operacji w określonym czasie, czego efektem może być spowolnienie działania lub nawet załamanie systemu.

Do weryfikacji zużycia zasobów i wykrywania wąskich gardeł wydajności można także zastosować analizę dynamiczną (patrz punkt 3.3.4).