1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.4 Testowanie niezawodności
  5. 4.4.2 Testy tolerowania awarii

4.4.2 Testy tolerowania awarii

W uzupełnieniu testowania funkcjonalnego, w którym badana jest zdolność oprogramowania do tolerowania awarii związanych z obsługą nieoczekiwanych wartości wejściowych (tzw. testowanie negatywne), niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych testów w celu oceny tolerowania przez oprogramowanie usterek występujących na zewnątrz testowanej aplikacji. Tego rodzaju błędy są zwykle zgłaszane przez system operacyjny (np. przepełnienie dysku, niedostępny proces lub usługa, nie znaleziono pliku, pamięć nie jest dostępna). Testy tolerowania awarii na poziomie systemu można wykonywać z wykorzystaniem konkretnych narzędzi.

Warto wspomnieć, że w odniesieniu do tolerowania usterek często używa się także terminów „odporność” i „tolerowanie błędów” (szczegółowe informacje na ten temat podano w dokumencie [ISTQB_GLOSSARY]).