1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów
  4. 6.3 Kategorie narzędzi testowych
  5. 6.3.4 Narzędzia wspomagające testowanie oparte na modelu

6.3.4 Narzędzia wspomagające testowanie oparte na modelu

Testowanie oparte na modelu (ang. model-based testing, MBT) to technika, w której do opisu pożądanego zachowania systemu sterowanego oprogramowaniem używany jest pewien model formalny, na przykład automat skończony. Komercyjne narzędzia MBT (zob. [Utting 07]) często udostępniają mechanizm umożliwiający użytkownikom „uruchomienie” modelu. Interesujące wątki z uruchomienia modelu można zapisać i wykorzystać jako przypadki testowe. Inne wykonywalne modele, np. sieci Petriego i diagramy stanów również dopuszczają ten rodzaj testowania. Modeli (i narzędzi) MBT można użyć do wygenerowania dużych zbiorów odrębnych przebiegów wykonania.

Narzędzia tego typu pozwalają ograniczyć bardzo dużą liczbę możliwych ścieżek, które mogą zostać wygenerowane w ramach modelu.

Testowanie przy użyciu tych narzędzi może dostarczyć innej perspektywy na testowane oprogramowanie. Można w ten sposób wykryć defekty, które nie zostały zauważone w trakcie testowania funkcjonalnego.