1. Strona główna
 2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
 3. 1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku
 4. 1.3 Ocena ryzyka

1.3 Ocena ryzyka

Celem identyfikacji ryzyka jest znalezienie jak największej liczby czynników ryzyka dotyczących danego projektu, przedmiotem oceny ryzyka jest natomiast analiza tych czynników zmierzająca do ich sklasyfikowania i ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu każdego z nich.

Ustalenie poziomu ryzyka obejmuje z reguły ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego wpływu w przypadku wystąpienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zwykle jest rozumiane jako
prawdopodobieństwo, że dany potencjalny problem istnieje w testowanym systemie.

Wkład technicznego analityka testowego powinien polegać na wyszukiwaniu i ocenie czynników ryzyka technicznego, a wkład analityka testowego — na ocenie potencjalnego wpływu biznesowego wystąpienia danego problemu.

Wśród ogólnych czynników, które zwykle należy uwzględnić, znajdują się:

 • złożoność technologii,
 • złożoność struktury kodu,
 • konflikty między interesariuszami dotyczące wymagań technicznych,
 • problemy w komunikacji wynikające z rozproszenia geograficznego jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania,
 • narzędzia i technologia,
 • presja czasowa, ograniczone zasoby i naciski ze strony kierownictwa,
 • brak wcześniejszego zapewnienia jakości,
 • duża ilość zmian wymagań technicznych,
 • duża liczba znalezionych defektów związanych z technicznymi atrybutami jakościowymi,
 • problemy techniczne związane z interfejsami i integracją.

Na podstawie dostępnych informacji o ryzyku techniczny analityk testowy wyznacza poziomy ryzyka zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od kierownika testów. Kierownik testów może, na przykład, określić, że czynniki ryzyka należy klasyfikować za pomocą wartości od 1 do 10, przy czym wartość 1 oznacza największe ryzyko.