1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów

6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów

Cele nauczania dotyczące narzędzi testowych i automatyzacji testów

6.1 Integracja i wymiana informacji między narzędziami testowymi

TTA-6.1.1 (K2) Kandydat potrafi omówić aspekty techniczne, które należy uwzględnić w przypadku używania wielu narzędzi.

6.2 Definiowanie projektu automatyzacji testów

TTA-6.2.1 (K2) Kandydat potrafi omówić czynności wykonywane przez technicznego analityka testowego podczas konfigurowania projektu automatyzacji testów.

TTA-6.2.2 (K2) Kandydat potrafi omówić różnice między automatyzacją sterowaną danymi i automatyzacją opartą o słowa kluczowe.

TTA-6.2.3 (K2) Kandydat potrafi omówić często występujące problemy techniczne, z powodu których w projektach automatyzacji nie udaje się uzyskać zaplanowanego zwrotu z inwestycji.

TTA-6.2.4 (K3) Kandydat potrafi utwórz tabelę słów kluczowych na podstawie danego procesu biznesowego.

6.3 Kategorie narzędzi testowych

TTA-6.3.1 (K2) Kandydat potrafi omówić zastosowanie narzędzi do posiewu usterek i wstrzykiwania błędów.

TTA-6.3.2 (K2) Kandydat potrafi omówić główne cechy narzędzi do testów wydajnościowych i narzędzi monitorujących oraz zagadnienia dotyczące ich wdrażania.

TTA-6.3.3 (K2) Kandydat potrafi przedstawić ogólne zastosowania narzędzi do testowania stron internetowych.

TTA-6.3.4 (K2) Kandydat potrafi omówić sposoby wspierania przez narzędzia koncepcji testowania opartego na modelu.

TTA-6.3.5 (K2) Kandydat potrafi omówić zastosowanie narzędzi używanych do obsługi testowania jednostkowego i procesu budowania wersji.

Artykuły