1. Strona główna
 2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
 3. 5. Przeglądy
 4. 5.2 Korzystanie z list kontrolnych podczas przeglądów
 5. 5.2.1 Przeglądy architektury

5.2.1 Przeglądy architektury

Architektura oprogramowania określa fundamentalne zasady organizacji systemu, opisujące jego komponenty, ich wzajemne relacje i relacje ze środowiskiem oraz zasady projektowania i rozwoju systemu. [ANSI/IEEE Std 1471-2000], [Bass03].

Listy kontrolne stosowane w trakcie przeglądów architektury mogą na przykład zawierać weryfikację poprawnej implementacji następujących elementów (lista pochodzi ze strony [Web-3]):

 • zestawianie połączeń — skrócenie narzutu czasowego związanego z nawiązywaniem połączeń z bazą danych poprzez utworzenie współużytkowanej puli połączeń;
 • równoważenie obciążenia — równomierne rozłożenie obciążenia między poszczególne zasoby;
 • przetwarzanie rozproszone;
 • buforowanie — używanie lokalnej kopii danych w celu skrócenia czasu dostępu;
 • inicjowanie z opóźnieniem (tzw. leniwe inicjowanie);
 • współbieżność transakcji;
 • odseparowanie procesów przetwarzania transakcyjnego na bieżąco (OLTP) od analitycznego przetwarzania na bieżąco (OLAP);
 • replikacja danych.

Więcej szczegółów (niezwiązanych z przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego) można znaleźć na stronie [Web-4], która odwołuje się do pracy zawierającej analizę 117 list kontrolnych pochodzących z 24 źródeł. Omówiono tam różne kategorie elementów list kontrolnych i podano przykłady elementów dobrze sformułowanych elementów oraz takich, których należy unikać.