1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.4 Testowanie niezawodności
  5. 4.4.1 Pomiar dojrzałości oprogramowania

4.4.1 Pomiar dojrzałości oprogramowania

Celem testowania niezawodności jest monitorowanie statystycznych pomiarów dojrzałości oprogramowania na przestrzeni czasu i porównanie tych wartości z wymaganą niezawodnością docelową, która może mieć postać umowy dotyczącej poziomu usług (SLA). Używane miary mogą przybierać formę średniego czasu między awariami (MTBF), średniego czasu do naprawy (MTTR) lub dowolnych innych miar częstotliwości występowania awarii (np. liczby awarii o określonym stopniu ważności na tydzień). Uzyskane wyniki mogą zostać potraktowane jako kryteria wyjścia (np. związane z udostępnieniem wersji produkcyjnej).