1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych

4. Atrybuty jakości w testach technicznych

Cele nauczania dotyczące atrybutów jakości w testach technicznych

4.2 Ogólne planowanie

TTA-4.2.1 (K4) Kandydat potrafi przeanalizować wymagania niefunkcjonalne i napisać odpowiednie fragmenty planu testów dla konkretnego projektu i systemu podlegającego testowaniu.

4.3 Testowanie zabezpieczeń

TTA-4.3.1 (K3) Kandydat potrafi zdefiniować podejście do testowania zabezpieczeń i zaprojektować przypadki testowe wysokiego poziomu.

4.4 Testowanie niezawodności

TTA-4.4.1 (K3) Kandydat potrafi zdefiniować podejście oraz zaprojektować przypadki testowe wysokiego poziomu do testowania atrybutu niezawodności i jej odpowiednich atrybutów podrzędnych według ISO 9126.

4.5 Testowanie wydajnościowe

TTA-4.5.1 (K3) Kandydat potrafi zdefiniować podejście i zaprojektować profile produkcyjne wysokiego poziomu dla testowania wydajnościowego.

Wspólne cele nauczania

Poniższe cele nauczania wiążą się z zagadnieniami przedstawionymi w kilku punktach niniejszego rozdziału.

TTA-4.x.1 (K2) Kandydat zna i potrafi uzasadnić przyczyny uwzględnienia testów pielęgnowalności, przenaszalności i zużycia zasobów w strategii testowania i/lub podejściu do testowania.

TTA-4.x.2 (K3) Kandydat potrafi zdefiniować konkretne typy testów niefunkcjonalnych, które są najbardziej dla odpowiednie dla podanego ryzyka produktowego.

TTA-4.x.3 (K2) Kandydat zna i potrafi omówić etapy w cyklu życia aplikacji, w których należy przeprowadzić testy niefunkcjonalne.

TTA-4.x.4 (K3) Kandydat potrafi zdefiniować typy defektów, których wykrycia należy się spodziewać w testach niefunkcjonalnych dla podanego scenariusza.

Artykuły