Rubinowy

Pytania zawarte w quizie opracowałem na podstawie bazy pytań dostępnych na stronie Software Testing Genius.

W każdym pytaniu możesz sprawdzić prawidłową odpowiedź oraz zapoznać się z uzasadnieniem. Uzasadnienia odpowiedzi opracowałem na podstawie polskiej wersji sylabusa ISTQB poziomu podstawowego (wersja 2011.1.3 z dnia 11 listopada 2017 r.), polskiej wersji słownika terminów związanych z testowaniem (wersja 2.2.2 z dnia 8 października 2013 r.) oraz oryginalnej (anglojęzycznej) wersji sylabusa ISTQB CTFL (wersja 2011 z dnia 31 marca 2011 r.).

Kolejność odpowiedzi w pytaniach jest losowa (przy każdym uruchomieniu quizu odpowiedzi mogą być ułożone w innej kolejności).

W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

Sprawdź swoją wiedzę w innych quizach