Glossary

Struktura do testów jednostkowych

Narzędzie, które dostarcza środowisko do testów jednostkowych lub modułowych; w takim środowisku moduł może być testowany niezależnie (w izolacji) lub z użyciem odpowiednich zaślepek i sterowników. Dostarcza również innego rodzaju wsparcia dla programistów np. możliwość debagowania [Graham]

Unit test framework
A tool that provides an environment for unit or component testing in which a component can be tested in isolation or with suitable stubs and drivers. It also provides other support for the developer, such as debugging capabilities. [Graham]