Glossary

Narzędzie do wykonywania testu

Rodzaj narzędzia testowego, które jest w stanie wykonać inne oprogramowanie używając testowych skryptów automatycznych, np. narzędzie rejestrująco-odtwarzające. [Fewster i Graham]

Test execution tool
A type of test tool that is able to execute other software using an automated test script, e.g. capture/playback. [Fewster and Graham]