Glossary

Narzędzie do testów zabezpieczeń

Narzędzie wspierające testowanie charakterystyk zabezpieczeń i podatności.

Security testing tool
A tool that provides support for testing security characteristics and vulnerabilities.