Glossary

Narzędzie mierzące pokrycie

Narzędzie dające obiektywną miarę, które elementy strukturalne (np. instrukcje, gałęzie) zostały sprawdzone przez zestaw testowy.

Coverage tool
A tool that provides objective measures of what structural elements, e.g. statements, branches have been exercised by a test suite.