Glossary

Oczekiwany rezultat

Zachowanie modułu lub systemu w określonych warunkach określone na podstawie specyfikacji lub innego źródła.

Expected result
The behavior predicted by the specification, or another source, of the component or system under specified conditions.