Heban

Quiz zawiera pytania z materiału udostępnionego przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI): „ISTQB Certyfikowany Techniczny Analityk Testowy – Poziom Zaawansowany – Przykładowe pytania z odpowiedziami” (wersja: ga2012.pl2017 Data: 21.04.2017).

W każdym pytaniu możesz sprawdzić prawidłową odpowiedź oraz zapoznać się z uzasadnieniem (uzasadnienia odpowiedzi pochodzą z ww. materiału udostępnionego przez SJSI).

Kolejność pytań w quizie jest zgodna z zawartością ww. materiału.

Kolejność odpowiedzi w pytaniach jest losowa (przy każdym uruchomieniu quizu odpowiedzi mogą być ułożone w innej kolejności).

O ile nie wskazano inaczej, w każdym pytaniu prawidłowa jest jedna odpowiedź.

Sprawdź swoją wiedzę w innych quizach