Glossary

Narzędzie do testów wydajnościowych

Narzędzie wspierające testowanie wydajnościowe, zazwyczaj mające dwie funkcjonalności: generacja obciążenia i pomiar transakcji. Generowane obciążenie może symulować zarówno wielu użytkowników, jak i dużą ilość wprowadzanych danych. W czasie wykonywania testów logowane są tylko pomiary z wybranych transakcji.

Narzędzia do testów wydajnościowych zazwyczaj dostarczają raporty bazujące na logowanych transakcjach oraz wykresy obciążenia w zależności od czasów odpowiedzi.

Performance testing tool
A tool to support performance testing and that usually has two main facilities: load generation and test transaction measurement. Load generation can simulate either multiple users or high volumes of input data. During execution, response time measurements are taken from selected transactions and these are logged.

Performance testing tools normally provide reports based on test logs and graphs of load against response times.