Platynowy

Quiz zawiera pytania z materiału udostępnionego przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).

W każdym pytaniu możesz sprawdzić prawidłową odpowiedź oraz zapoznać się z uzasadnieniem (uzasadnienia odpowiedzi pochodzą z ww. materiału udostępnionego przez SJSI).

Kolejność pytań w quizie jest zgodna z zawartością ww. materiału.

Przypisanie pytań do kategorii jest mojego autorstwa.

Kolejność odpowiedzi w pytaniach jest losowa (przy każdym uruchomieniu quizu odpowiedzi mogą być ułożone w innej kolejności).

W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

Sprawdź swoją wiedzę w innych quizach