Glossary

Specyfikacja przypadków testowych

Dokument specyfikujący zbiór przypadków testowych (cel, wejścia, czynności testowe, oczekiwane rezultaty i wstępne warunki wykonania) dla elementu testowego. [wg IEEE 829].

Patrz także specyfikacja testu.

Test case specification
A document specifying a set of test cases (objective, inputs, test actions, expected results, and execution preconditions) for a test item. [After IEEE 829]

See also test specification.