Glossary

Testowanie integracji modułów

Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami.

Component integration testing
Testing performed to expose defects in the interfaces and interaction between integrated components.