Glossary

Narzędzie do testowania przeciążającego

Narzędzie, które wspiera testowanie przeciążające.

Stress testing tool
A tool that supports stress testing.