Glossary

Retestowanie

Testowanie polegające na uruchomieniu przypadków testowych, które podczas ostatniego uruchomienia wykryły błędy, w celu sprawdzenia poprawności naprawy.

Re-testing
Testing that runs test cases that failed the last time they were run, in order to verify the success of corrective actions.