Glossary

Analizator statyczny

Narzędzie wykonujące analizę statyczną.

Static analyzer
A tool that carries out static analysis.