Glossary

Testowanie integracyjne

Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

Patrz także testowanie integracji modułów, testowanie integracji systemów.

Integration testing
Testing performed to expose defects in the interfaces and in the interactions between integrated components or systems.

See also component integration testing, system integration testing.