Glossary

Narzędzie do modelowania

Narzędzie, które wspiera walidację modeli oprogramowania lub systemów. [Graham]

Modeling tool
A tool that supports the validation of models of the software or system [Graham].