Glossary

Testowanie integracji systemów

Testowanie integracji systemów i pakietów; testowanie interfejsów z organizacjami zewnętrznymi (np. Elektroniczna Wymiana Danych, Internet.)

System integration testing
Testing the integration of systems and packages; testing interfaces to external organizations (e.g. Electronic Data Interchange, Internet).