Glossary

Narzędzie do testowania obciążenia

Narzędzie wspierające testy obciążeniowe, za pomocą którego można symulować narastające obciążenie, np. ilość aktualnie pracujących użytkowników i/lub liczbę transakcji w określonym czas.

Patrz także narzędzie do testów wydajnościowych.

Load testing tool
A tool to support load testing whereby it can simulate increasing load, e.g., numbers of concurrent users and/or transactions within a specified time-period.

See also performance testing tool.