Glossary

Jarzmo testowe

Środowisko testowe, składające się z zaślepek i sterowników potrzebnych do wykonania testu.

Test harness
A test environment comprised of stubs and drivers needed to execute a test.