Glossary

Testowanie systemowe

Proces testowania zintegrowanego systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami. [Hetzel]

System testing
The process of testing an integrated system to verify that it meets specified requirements. [Hetzel]