Glossary

Narzędzie do zarządzania konfiguracją

Narzędzie wspomagające identyfikację oraz kontrolę elementów konfiguracji, ich statusów i wersji podczas wykonywania zmian oraz tworzenia wydań / publikacji, w których skład wchodzą.

Configuration management tool
A tool that provides support for the identification and control of configuration items, their status over changes and versions, and the release of baselines consisting of configuration items.