Glossary

Awaria

Odchyłka modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania. [wg Fenton]

Failure
Deviation of the component or system from its expected delivery, service or result. [After Fenton]