Glossary

Testowanie interfejsu

Testowanie wykonywane w celu wykrycia błędów w interfejsach pomiędzy modułami.

Interface testing
An integration test type that is concerned with testing the interfaces between components or systems.