Glossary

Specyfikacja procedury testowej

Dokument określający ciąg akcji umożliwiający wykonanie testu. Znana także jako skrypt testowy lub manualny skrypt testowy. [wg IEEE 829]

Patrz także specyfikacja testu.

Test procedure specification
A document specifying a sequence of actions for the execution of a test. Also known as test script or manual test script. [After IEEE 829]

See also test specification.