Glossary

Poziom testów

Grupa czynności testowych, które są razem zorganizowane i zarządzane. Poziom testów jest powiązany z poziomami odpowiedzialności w projekcie. Przykładami poziomów testów są testy modułowe, integracyjne, systemowe i akceptacyjne. wg TMap]

Test level
A group of test activities that are organized and managed together. A test level is linked to the responsibilities in a project. Examples of test levels are component test, integration test, system test and acceptance test. [After TMap]