Glossary

Odtwarzalność

Zdolność oprogramowania do osiągania określonego poziomu wydajności i przywracania danych uszkodzonych przez awarię. [ISO 9126]

Patrz także niezawodność.

Recoverability
The capability of the software product to re-establish a specified level of performance and recover the data directly affected in case of failure. [ISO 9126]

See also reliability.